Liên hệ

Thông tin liên hệ

  •  Địa chỉ: Tầng 2, Số 63 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  •  Điện thoại: 028 3 842 1882
  •  Hotline: (+84) 944 800 004
  •  Email: vn@koei-ltd.co.jp