Sản phẩm

 • ZEN-KV01 (25X145MM, OPENED)

  Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm: KV01 (opened)
  Kích thước: W_145 x H_25 mm
  Trọng lượng: 2.78kg (L = 1010mm)
  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey, Cherry
  Ứng dụng: Lót sàn, lót…

 • ZEN-KV02 (25X145MM, CLOSED)

  Thông số kỹ thuật
  Mã sản phẩm: KV02 (closed)

  Kích thước: W_145 x H_25 mm
  Trọng lượng: 2.93 kg (L=1010mm)
  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey, Cherry
  Ứng dụng: Lót sàn, lót nền,…

 • ZEN-KV03 (15X147.5MM)

  Thông số kỹ thuật

  Mã sản phẩm: KV03

  Kích thước: W_147.5 x H_15 mm

  Trọng lượng: 1.69kg (L=1010mm)

  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey, Cherry

  Ứng dụng: Ốp tường, ốp trần.
  Ưu điểm gỗ…

 • ZEN-KV04 (20X145MM)

  Thông số kỹ thuật

  Mã sản phẩm: KV04

  Kích thước: W_145 x H_20 mm

  Trọng lượng: 2.32kg (L = 1010mm)

  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey, Cherry

  Ứng dụng: Lót sàn, dựng lam,…

 • ZEN-KV05 (25X100MM)

  Thông số kỹ thuật

  Mã sản phẩm: KV05

  Kích thước: W_100 x H_25 mm

  Trọng lượng: 1.77kg (L = 1010mm)

  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey, Cherry

  Ứng dụng: Dựng lam, trang trí
  Ưu…

 • ZEN-KV06 (25X75MM)

  Thông số kỹ thuật

  Mã sản phẩm: KV06

  Kích thước: W_75 x H_25 mm

  Trọng lượng: 1.41kg (L=1010mm)

  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey, Cherry

  Ứng dụng: Dựng lam, trang trí
  Ưu điểm gỗ…

has been added to your cart:
Thanh toán