Sản phẩm

 • ZEN-KV07 (50X100MM)

  Thông số kỷ thuật

  Mã sản phẩm: KV07

  Kích thước: W_100 x H_50 mm

  Trọng lượng: 2.73kg (L=1010mm)

  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey, Cherry

  Ứng dụng: Dựng lam, trang trí
  Ưu điểm gỗ…

 • ZEN-KV08 (50X50MM)

  Thông số kỹ thuật

  Mã sản phẩm: KV08

  Kích thước: W_50 x H_50 mm

  Trọng lượng: 1.47kg (L=1010mm)

  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey, Cherry

  Ứng dụng: Dựng lam, trang trí
  Ưu điểm gỗ…

 • ZEN-KV09 (15x167MM)

  Thông số kỹ thuật

  Mã sản phẩm: KV09

  Kích thước: W_167 x H_15 mm

  Trọng lượng: 1.78kg (L=1010mm)

  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey, Cherry

  Ứng dụng: Ốp tường, ốp trần, trang trí
  Ưu…

 • ZEN-DECK 2P

  Thông số kỹ thuật: 
  Mã sản phẩm: Zendeck 2P (open)
  Kích thước: W_300 x L_300 x H_50mm
  Trọng lượng: 1.65kg
  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey
  Ứng dụng: Lót sàn, lót nền
  Yêu cầu:…

 • ZEN-DECK 4P

  Thông số kỹ thuật:

  Mã sản phẩm: Zendeck 4P (opened)
  Kích thước: W_300 x L_300 x H_50mm
  Trọng lượng: 1.65kg
  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey
  Ứng dụng: Lót sàn, lót nền
  Yêu cầu:…

 • ZEN-DECK 3P

  Thông số kỹ thuật:
  Mã sản phẩm: Zendeck 3P (open)
  Kích thước: W_300 x L_300 x H_50mm
  Trọng lượng: 1.65kg
  Màu sắc: Brown, Sandy, Dark Grey, Grey
  Ứng dụng: Lót sàn, lót nền, phần…

has been added to your cart:
Thanh toán