Sàn ngoài trời

Thông tin

Mô tả

Hình ảnh thực tế của một số dự án sử dụng vật liệu gỗ nhựa Zenwood vật liệu làm sàn KV01 và zendesk.